Nutrició i Malaltia Renal

Objectius del nostre grup de treball - Nutrició i Malaltia Renal

El grup d'hemodiàlisi, realitzarem un estudi multicèntric. Amb la col·laboració del centre de diàlisi Diaverum - Maresme, unitats d'hemodiàlisi de l'Hospital del Mar i la Fundació Puigvert. Estudiarem la relació de suport sociofamiliar en els malalts crònics, en tractament d'hemodiàlisi i l'adhesió terapèutica. 

Mitjançant qüestionaris de salut autopercebuda, de suport social, dinàmica familiar i situació de risc social. Ja que la cronicitat produeix diverses psicopatologies (depressió i ansietat) i precisa d'un bon suport emocional i social per a una adaptació a la malaltia crònica.

Entries for agost 2016

http://m.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-cual-es-el-flujo-bano-optimo-hemodiafiltracion-on-line-posdilucional-S02116995150014...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4712416/pdf/kjim-31-1-125.pdf
http://m.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-identificar-situaciones-riesgo-los-pacientes-hemodialisis-mediante-adecuada-valoraci...
 http://m.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-fistulas-arteriovenosas-hemodialisis-38 Introducción Seg&uacu...