Nutrició i Malaltia Renal

Objectius del nostre grup de treball - Nutrició i Malaltia Renal

El grup d'hemodiàlisi, realitzarem un estudi multicèntric. Amb la col·laboració del centre de diàlisi Diaverum - Maresme, unitats d'hemodiàlisi de l'Hospital del Mar i la Fundació Puigvert. Estudiarem la relació de suport sociofamiliar en els malalts crònics, en tractament d'hemodiàlisi i l'adhesió terapèutica. 

Mitjançant qüestionaris de salut autopercebuda, de suport social, dinàmica familiar i situació de risc social. Ja que la cronicitat produeix diverses psicopatologies (depressió i ansietat) i precisa d'un bon suport emocional i social per a una adaptació a la malaltia crònica.

Entries for juliol 2016

http://m.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-reduccion-del-contenido-potasio-las-judias-verdes-las-acelgas-mediante-S021169951630...
220051-901931-1-PB.pdf
01-PUNCIÓN-DE-FAV-NATIVA-DEFINITIVA-97-2003.pdf
01-Exploración-Física-prepunción_Sarro-1.pdf
02-Antes-de-puncionar-hacer-ecografia_APerez-1.pdf
02-PUNCIÓN-DE-FAV-PROTÉSICA-DEFINITIVA-97-2003-2.pdf