Nutrició i Malaltia Renal

Objectius del nostre grup de treball - Nutrició i Malaltia Renal

El grup d'hemodiàlisi, realitzarem un estudi multicèntric. Amb la col·laboració del centre de diàlisi Diaverum - Maresme, unitats d'hemodiàlisi de l'Hospital del Mar i la Fundació Puigvert. Estudiarem la relació de suport sociofamiliar en els malalts crònics, en tractament d'hemodiàlisi i l'adhesió terapèutica. 

Mitjançant qüestionaris de salut autopercebuda, de suport social, dinàmica familiar i situació de risc social. Ja que la cronicitat produeix diverses psicopatologies (depressió i ansietat) i precisa d'un bon suport emocional i social per a una adaptació a la malaltia crònica.

El Carbonat de Liti s'utilitza en el tractament de diferents alteracions psiquiàtriques, però a causa del seu  estret marge terapèutic (0,6-1,2 mEq / L) pot ocasionar toxicitat aguda o crònica i presentar risc vital.


El maneig terapèutic no només s'ha de basar en les concentracions plasmàtiques, sinó també en les manifestacions clíniques i tenir present factors desencadenants com: alteració renal, interaccions medicamentoses, deshidratació (vòmits, diarrea, febre), dieta hiposòdica.

.
Les manifestacions clíniques que s'observen poden ser:


• En el sistema nerviós central (SNC): tremolor fi, disàrtria, atàxia, nistagme,    disminució del nivell de consciència, irritabilitat, mioclònies, crisis convulsives.


• En el gastrointestinal: Diarrees, nàusees, vòmits, distenció i dolor abdominal.


• En el nefrològic: Diabetis insípida amb poliúria i polidípsia, fallada renal    aguda.


• En el cardiològic: Disfunció del node sinusal causa de hipercalemia, bradicàrdia sinusal, bloqueig AV de diferent grau, arítmies.


El Liti és un petit ió, que no s'uneix a les proteïnes, el que fa que l'hemodiàlisi sigui un bon sistema de depuració. Amb concentracions de 3mEq / L, el tractament d'elecció és l'hemodiàlisi i quan es preveu que la normalització de la litèmia pot excedir les 36h. (Burgera Vion V. et al)


L'agència Espanyola de medicaments i productes sanitaris inclou un advertiment que en cas de malaltia renal greu, el Liti s'utilitzarà sota extrema vigilància i en cas que altres alternatives estiguin contraindicades.


Criteris per a Hemodiàlisi en intoxicació per Liti:


• Presència de manifestacions cardíaques.


• Presència de manifestacions neurològiques.


• Deteriorament clínic progressiu.


Insuficiència renal

.
• litèmia ≥ 2.5 a intoxicació crònica.


• litèmia ≥ 3-4 en intoxicació agudaL'hemodiàlisi amb dialitzadors d'alta eficàcia i bany amb bicarbonat permeten una bona eliminació de liti, encara que en ocasions s'observa un rebot post HD

 pel pas del Liti intracel·lular a la sang i també pot ser a causa del retard de l'absorció intestinal del Liti de alliberament retardat. (R. Peixos et. Al).


Les sessions d'hemodiàlisi han de ser llargues i s'ha de monitoritzar la litèmia post sessió i hores després del tractament,
segons protocol de cada centre. És freqüent realitzar diverses sessions d'hemodiàlisi per aconseguir nivells normals i mantinguts del fàrmac.


En pacients amb inestabilitat hemodinàmica està indicada l'hemodiafiltració encara que la seva capacitat d'aclariment és menor, mantenint el tractament durant 24-48 hores, segons indicació mèdica.


La intoxicació per liti és poc freqüent, una situació greu i requereix tractament multidisciplinar. És més freqüent en dones (Burguera Vion V et al.).

 


Referències:

 

La intoxicación por litio: urgencia orgánica en paciente psiquiátrico

http://atalayamedica.comteruel.org/index.php/revista/article/view/118/125

Epidemiología, características clínicas y tratamiento de la intoxicación aguda por litio

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5826658

http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-tratamiento-intoxicacion-aguda-por-litio-mediante-hemodialisis-con-dializadores-alta-X0211699506019882


 

Yessica Advíncula (Hospital del Mar)

Noriko Laos (Fundació Puigvert)