Trasplantament Renal

Objetius del grup de treball - Transplantament

La vocalia de Trasplantament Renal és un equip de professionals vinculats a fomentar, desenvolupar i promocionar activitats dirigides a promoure i garantir els més alts estàndards d'atenció d'infermeria en el procés del trasplantament renal, a més d'oferir unes cures de qualitat, basats en l'evidència científica i facilitar el desenvolupament continuat en tots els seus aspectes.

El nostre objectiu és implementar nous rols d'infermeria en Trasplantament Renal, identificar les competències d'infermeria en l'àmbit del Trasplantament Renal, donar suport logístic als professionals vinculats al trasplantament, desenvolupar cursos de formació, promoure la investigació científica i crear guies clíniques.

Entries for març 2018

L’Hospital del Mar posa en marxa el primer protocol de l’Estat per garantir el trasplantament renal sense transfusió de sang a Test...