12 mesos per aprendre a cuidar-se

Objectius treball - 12 mesos

Hi ha una considerable evidencia que relaciona el baix coneixement sobre la pròpia malaltia amb l'augment de la mortalitat. A més a més, els pacients ben informats i motivats en la implicació directe de les seves cures compleixen millor el tractament dietètic i farmacològic prescrit i milloren en el maneig dels fluids augmentant la qualitat dels tractaments i la supervivència.

D'aquesta manera, i derivat de les dades que presenta la bibliografia i el coneixement infermer actual, es planteja la present intervenció formativa amb l'objectiu d’apoderar als pacients en temes relacionats amb la seva patologia i tractament. Objectius secundaris son la difusió d'una estratègia educativa a les infermeres nefrológiques amb espai per la creativitat individual de cada equip i obtenir el seu feedback per tal d'establir relacions entre els diferents equips i compartir estratègies diferents.

Ja disponible la Guia per Professionals del Projecte 12 MESOS PER APRENDRE A CUIDAR-SE!