Què és l'ACIN?

Associació Catalana d'Infermeria Nefrològica

L’ACIN és una Associació sense ànim de lucre, de caràcter científic, docent i de trobada per aquells professionals vinculats a la Nefrologia. La seva finalitat és  participar en  iniciatives que contribueixin al desenvolupament professional  i a  reflexionar sobre diferents aspectes  de l’assistència al malalt renal, la docència i la recerca en la nostra disciplina.

L’Associació està gestionada per socis/es  voluntaris/es, que comparteixen els mateixos valors i que consideren que amb la suma d’esforços, es com s’aconsegueixen els objectius.

L’ACIN va néixer l’any 1988 , amb la implicació d’un grup d’infermeres molt actives de l’àmbit de la Nefrologia que van ser capaces  de recollir les demandes del col·lectiu  i tirar endavant aquesta Associació.

 

 

MISSIÓ

Aconseguir el millor nivell de cures,
tractament i suport als pacient renals per part de les infermers/eres de Catalunya i mantenir actualitzades les seves competències professionals.

VISIÓ   

Que l’ACIN sigui el nexe d’unió dels infermers i de les infermeres renals de Catalunya, els permeti compartir i adquirir coneixements i experiències per progressar professionalment en entorns canviants.

VALORS

L’ACIN és una associació Integradora i participativa, en la que els seus associats aportin valor al coneixement general.

L’ACIN és  una associació experta en la practica professional en els diferents àmbits de la  atenció al pacient renal.

L’ACIN és una associació Solidaria i Acollidora que vol mantenir una estreta col·laboració entre els seus associats i també en d’ altres Associacions científiques acreditades, Organismes institucionals, Associacions de pacients renals i Compromesa amb la Societat.