Actualitat

El Gabinet del Conseller de Salut es compromet a fer un pronunciament públic sobre la prescripció infermera

 

Les infermeres i infermers catalans han obtingut el compromís del Gabinet del Conseller de Salut de pronunciar-se públicament i en breu en relació a la prescripció infermera a Catalunya. Aquest compromís arriba després de l’entrega a la Conselleria de Salut- el 28 de gener - del Manifest sobre la prescripció infermera, signada per 51 entitats representatives i entre les quals hi ha els col·legis oficials, facultats i escoles universitàries, sindicats i associacions professionals, associacions o societats científiques infermeres i d’altres entitats sanitàries.

 

Aquest és un dels aspectes tractats a la reunió d’avui de la Comissió de Treball constituïda el passat mes de juliol per a la l’elaboració d’una proposta de redacció per a la regulació normativa de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments d’ús humà i productes sanitaris per part de les infermeres en l’àmbit de l’atenció sanitària. Dels integrants que formen part de la Comissió de Treball, ha assistit a la reunió el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, els Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i representants del Gabinet del Conseller, la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, la Subdirecció General de Planificació Professional en Salut, la Gerència de Farmàcia i el Medicament del CatSalut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

 

Els representants de les infermeres i infermers han posat de manifest la urgència de la situació i han recordat els punts bàsics que s’inclouen en el Manifest pel que fa a la regulació de la prescripció infermera autònoma a Catalunya i que ha de proporcionar a les infermeres emparament legal a una pràctica habitual en el seu treball clínic quotidià, així com la iniciar els tràmits legals orientar a recórrer el Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers i demanar la suspensió cautelar de l’apartat 3.2.

 

És indispensable que la Conselleria de Salut adquireixi el compromís de regular la  prescripció autònoma infermera a Catalunya per sortir de la situació de risc a la que les  infermeres estan abocades inexorablement, al donar-se una confrontació entre el deure de donar una atenció segura i d’alta qualitat i el respecte a la legalitat vigent. Una situació d’emergència que impacta en l’atenció a les persones que les infermeres i infermers atenen cada dia.


 Link: manifest.pdf