Curs de Trasplantament Renal per Infermeres

Objetius de Treball - Transplantament

El nostre objectiu és implementar nous rols d'infermeria a l'àrea del Trasplantament Renal, identificar les competències d'infermeria en aquest àmbit, donar suport logístic als professionals vinculats, desenvolupar un curs específic de formació, promoure la investigació científica i crear guies clíniques per infermeria.

El Curs de Trasplantament Renal per Infermeria es configura amb un equip de professionals vinculats a fomentar, desenvolupar i promocionar activitats dirigides a promoure i garantir els més alts estàndards d'atenció d'infermeria en el procés del trasplantament renal.