Hemodiàlisi

Objectius del nostre grup de treball - Hemodiàlisi

El grup d'hemodiàlisi, realitzarem un estudi multicèntric. Amb la col·laboració del centre de diàlisi Diaverum - Maresme, unitats d'hemodiàlisi de l'Hospital del Mar i la Fundació Puigvert. Estudiarem la relació de suport sociofamiliar en els malalts crònics, en tractament d'hemodiàlisi i l'adhesió terapèutica. 

Mitjançant qüestionaris de salut autopercebuda, de suport social, dinàmica familiar i situació de risc social. Ja que la cronicitat produeix diverses psicopatologies (depressió i ansietat) i precisa d'un bon suport emocional i social per a una adaptació a la malaltia crònica.

En aquest document  revisem informació sobre anticoagulació del circuit extracorpori a hemodiàlisi, per poder detectar i evi...
Descripcion La población con enfermedad renal crónica es una de las más susceptibles de padecer alteraciones nutricionales como ...
RESUMEN La realización de hemodialisis supone un riesgo de aparicón de reacciones adversas de hipersensibilidad , habitualmente hemos i...
  ÁNGEL M. GREGORIS.- Llamadas, peticiones y dudas son algunas de las principales interrupciones que sufren las enfermeras diariamente du...
No fa gaire temps el centre de diàlisis on treballo va adquirir un ecógraf, ens van donar unes pinzellades de com usar-lo, ens servir&ia...
http://renal.org.ar/revista/revista_2016/36-1/36_1_2_orig_2.php   RESUMEN Introducción: La vacunación frente al virus de la...
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/554084/1/factoresasociadosmalacalidad.pdf
http://m.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-cual-es-el-flujo-bano-optimo-hemodiafiltracion-on-line-posdilucional-S02116995150014...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4712416/pdf/kjim-31-1-125.pdf
http://m.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-identificar-situaciones-riesgo-los-pacientes-hemodialisis-mediante-adecuada-valoraci...
Pàgina 2 de 4Primera   Anterior   1  [2]  3  4  Següent   Última