Què és l'ACIN?

L’ACIN és una associació sense ànim de lucre, de caràcter científic, docent i de trobada per aquells professionals vinculats a la Nefrologia. 

La seva finalitat és participar en iniciatives que contribueixin al desenvolupament professional i a reflexionar sobre diferents aspectes de l’assistència a persones amb malaltia renal, la docència i la recerca en la disciplina.

L’associació està gestionada per socies voluntaries, que comparteixen els mateixos valors i que consideren que amb la suma d’esforços, es com s’aconsegueixen els objectius.

L’ACIN va néixer l’any 1988, amb la implicació d’un grup d’infermeres molt actives en l’àmbit de la Nefrologia que van ser capaces de recollir les demandes del col·lectiu  i tirar endavant aquesta Associació. Avui, continuem amb aquesta empenta!

 

 

El mòdul no està configurat
 

MISSIÓ

Aconseguir el millor nivell de cures, tractaments i suport a les persones amb malaltia renal per part de les infermeres de Catalunya i mantenir actualitzades les seves competències professionals.

VISIÓ   

Ser el nexe d’unió de les infermers renals de Catalunya, permetent compartir i adquirir coneixements i experiències per progressar professionalment en entorns canviants.

VALORS

L’ACIN és una associació integradora i participativa, en la que els seus associats aporten valor al coneixement general.

L’ACIN és  una associació experta en la practica professional en els diferents àmbits de l'atenció al pacient renal.

L’ACIN és una associació solidaria i acollidora que vol mantenir una estreta col·laboració entre els seus associats i també amb d’altres associacions científiques acreditades, organismes institucionals, associacions de pacients, etc., i compromesa amb la societat actual.