Junta Directiva

Ernestina Junynet Iglesias

Ernestina Junynet Iglesias

   

Marta Quintela Martínez

Marta Quintela Martínez

   

Anna Matamala Gastón

Anna Matamala Gastón

   

Eva Casanovas Izquierdo

Eva Casanovas Izquierdo

   

 
 
 
 

PRESIDENTA

Les funcions de la presidenta són representar a l'ACIN davant de tot tipus d'actes i organismes amb l'objectiu de defensar els interessos de les seves associades. 

Ernestina Junent Iglesias

Cap d'Infermeria del Servei de Nefrologia de l'Hospital del Mar de Barcelona

ejunynet@parcdesalutmar.cat


VICEPRESIDENTA

Les funcions de la vicepresidenta son les mateixes que les de la presidenta en la seva substitució o delegació directe.

Marta Quintela Martínez

Coordinadora de la Unitat de Diàlisis de l'Hospital Clínic de Barcelona

mquintel@clinic.cat


SECRETÀRIA

La sercretària de l'ACIN és la persona encarregada de la gestió administrativa de l'associació i de redactar les actes a les diferents reunions i assembleas.

Anna Matamala Gastón

Coordinadora de enfermería de la Fundació Puigvert de Barcelona

amatamala@fundacio-puigvert.es


TRESORERA

La tresorera és la encarregada de la gestió econòmica de l'associació, del seu registre i control.

Eva Casanovas Izquierdo

Head Nurse del Centro de diálisis Diaverum de Badalona

ecasanovas@telefonica.net