Grup de treball

Hemodiàlisi

El grup d'hemodiàlisi, realitzarem un estudi multicèntric. Amb la col·laboració del centre de diàlisi Diaverum - Maresme, unitats d'hemodiàlisi de l'Hospital del Mar i la Fundació Puigvert. Estudiarem la relació de suport sociofamiliar en els malalts crònics, en tractament d'hemodiàlisi i l'adhesió terapèutica.

Mitjançant qüestionaris de salut autopercebuda, de suport social, dinàmica familiar i situació de risc social. Ja que la cronicitat produeix diverses psicopatologies (depressió i ansietat) i precisa d'un bon suport emocional i social per a una adaptació a la malaltia crònica.

Yessica Advíncula Pomacaja

Yessica Advíncula Pomacaja

Hospital del Mar. Barcelona

Currículum Vitae
Noriko Issey Laos Chung

Noriko Issey Laos Chung

Fundació Puigvert. Barcelona

Currículum Vitae
Anna Calleja Baeza

Anna Calleja Baeza

Hospital del Mar

Currículum Vitae
 
 • Diplomada d’infermeria per l’EUI Sant Joan de Déu, promoció 96-99.
 • Postgrau d'infermeria cardiològica a l'EUI Sant Pau (2007).
 • Postgrau d'infermeria nefrològica a l'EUI Gimbernat (2009).
 • Tinc 15 anys d'experiència com a infermera a la unitat de nefrologia del Consorci Parc de Salut Mar, en el qual actualment treballo.
 
 • Diplomada a Infermeria a l’EUI Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. (2001-2003).
 • Col·laboradora com a infermera de referència d’estudiants en pràctiques de les EUI HSCSP i Blanquerna (Des del 2005).
 • Màster a Cures Infermeres a Persones que presenten Malatia Renal a l’EUICreu Roja (UAB). Terrassa. (2008-2009).
 • Ponent a la II Jornada d’Infermeria Nefrològica a la Fundació Puigvert “Construim el Futur” (2013).
 • Des del 2003 fins l’actualitat treballo a l’unitat de Hemodiàlisi a la Fundació Puigvert.
 

Treballo des del 2001 a l'Hospital del Mar al servei de Nefrologia atenent a pacients hospitalitzats, transplantament, diàlisi peritoneal , hemodiàlisis i tècniques d'afèresi ( tant plasmacentrifugació, fotofèresis i inmunoabsorció) .

Actualment també treballo des del 2002  a l'Institut Nefrológic Diagonal Mar, Fresenius Medical Care ,amb  experiència en Hemodiálisis.

He participat en una auditoria externa  com tècnic expert  en Hemodiálisis  a l' Hospital de Vilanova y la Geltrú Sant Antoni Abat (2017).


Col.laboradora com infermera referent a l'Institut Nefrológic Diagonal Mar Fresenius Medical Care en la ruta asistencial de nefrología de Barcelona Litoral Mar  i participació també a l' Hospital del Mar en la ruta asistencial de nefrología .

Actualment tinc la figura d'infermera referent del servei de hemodiálisis a l'Hospital del Mar, actualitzant  protocols  i participant amb la formació del nostre equip de nefrologia ,entre altres tasques.

Al llarg de la meva carrera professional he assistit a diferents jornades, congressos i xerrades de nefrologia. També he fet diferents cursos de formació i dos postgraus.


Diàlisi Peritoneal

El nostre grup de treball vol donar resposta als dubtes que us sorgeixin en el dia a dia i per descomptat tot el referent a temes tradicionals de diàlisi peritoneal.

Per això aprofitarem les noves tecnologies, ens comunicarem a través d'un bloc on trobareu post sobre temes que pensem poden ser del vostre interès, com poden ser sobre l'esport i la DP, piscina i platja (a favor o en contra), un dia en la cuina, ... i també on podreu aportar els vostres suggeriments de temes a tractar.

Volem que sigui dinàmic i comptarem amb la col·laboració d'altres professionals experts en els temes que es vagin tractant.

Elisabeth Tejeda Araez

Elisabeth Tejeda Araez

Hospital del Mar, Parc de Salut Mar

Currículum Vitae
 
 • Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (Escola Universitària d’Infermeria Nostra Senyora del Mar) des de 2003.
 • Infermera de Nefrologia, Hemodiàlisi i Transplantament Renal des de 2003.
 • Col·labora activament en la formació de infermeres/s en hemodiàlisi des de 2008.
 • Infermera co-responsable de l’unitat de Diàlisi Peritoneal des de 2013.

Transplantament

La vocalia de Trasplantament Renal és un equip de professionals vinculats a fomentar, desenvolupar i promocionar activitats dirigides a promoure i garantir els més alts estàndards d'atenció d'infermeria en el procés del trasplantament renal, a més d'oferir unes cures de qualitat, basats en l'evidència científica i facilitar el desenvolupament continuat en tots els seus aspectes.

El nostre objectiu és implementar nous rols d'infermeria en Trasplantament Renal, identificar les competències d'infermeria en l'àmbit del Trasplantament Renal, donar suport logístic als professionals vinculats al trasplantament, desenvolupar cursos de formació, promoure la investigació científica i crear guies clíniques.

Maite Alonso

Maite Alonso

Fundació Puigvert. Barcelona

Currículum Vitae
Marta García Pascual

Marta García Pascual

Hospital Cínic de Barcelona

Currículum Vitae
 Diplomada Universitària en Infermeria per la Universitat de Barcelona de Sant Joan de Déu (1990-93). Màster en Ciències de la Salut per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Doctorada en Ciències de la Salut per la UIC en Trasplantament Renal Donació de Viu. Professor associat de la Universitat Internacional de Catalunya. Autora de ponències en congressos nacionals en nefrologia, Organització Nacional de Trasplantament (ONT) i participació europea en equip multidisciplinari en Trasplantament Renal. Participa amb presentacions i pòsters en congressos nacionals d'urologia, nefrologia i anestèsia-reanimació. Publicació articles en revistes espanyoles i internacionals.
 Diplomada en Infermeria per la EUI Vall d'Hebró UAB (2007-2010). Master en Ciències de la Infermeria per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Acceptada pel programa de doctorat per la Universitat de Barcelona.

Ha realitzat estades formatives a l'estranger (EANS). Experiència en investigació com a infermera i coordinadora d'assajos clínics. Autora de comunicacions orals i pòsters en congressos internacionals i autonòmics. Autora d'articles publicats en revistes nacionals. Co-autora de material audiovisual formatiu.
Actualment infermera del servei de nefrologia, diàlisi i transplantament a l'Hospital Clínic de Barcelona

Funcions dels grups de treball


 • Presentació d’objectius anuals a la junta directiva per grups de treball.
 • Assessorar a la junta en els temes propis del seu grup.
 • Atendre o resoldre qüestions sobre temes del seu grup de treball que li siguin requerits per la responsabilitat de la plana web.
 • Proposar temes formatius en l’àmbit del seu grup de treball.
 • Presentació d’activitat anual a l’assemblea general que tindrà lloc durant la jornada anual.
 • Promoure la investigació  i l’ intercanvi  de coneixements amb altres Societats o Associacions científiques reconegudes.
 • Tenir  present el pacient renal com a centre d’atenció i desenvolupar línies d’actuació  que incideixin en el seu benestar  i en les seves cures.

Responsabilitat dels grups de treball


 • Mantenir un contacte estret amb la junta Permanent, informant-la i assessorant-la  en tots els temes d’interès per la infermeria nefrològica i  proposar accions i idees innovadores per dur a terme dins l’Associació en l’àrea pròpia del seu grup de treball.
 • Col·laborar amb els membres responsables de la pàgina web, per mantenir els continguts al dia.

Funcionament/Organització dels grups de treball


Per part dels grups de treball:
 • L’estructura dels grups és de 3 infermeres cadascun de diferents centres/hospitals, pel què això representa de font de coneixement i enriquiment de l’Associació.
 • Cada grup té una infermera responsable i el període de col·laboració amb l’Associació serà de 2 a 4 anys, com la Junta. La responsabilitat dins del grup pot ser rotatòria. En cap cas canviaran tots els membres de cop dins dels grups.